Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 104 —
dagen den edelen Willem den IV in het graf; maar
zijn onmondige zoon, Willem de V, in 1748
geboren, volgde hem dadelijk onder voogdij-
schap zijner moeder, Anna van Engeland, eene
doorschrandere vrouw, in het bestuur op, en toen
deze, gewoonlijk de Gouvernante geheeten, in 1759
overleed, werd de Prins van Brunswijk, Opper
bevelhebber onzer legermagt, rot zijnen voogd bCr
noemd. In 1766, nam Prins Willem zelf de teugels
des bewinds in handen. Een jaar voor deze gebeur,
tenis, stierf Maria houiza, de weduwe van den
verdronkenen Prins Friso, eene vrouw, door haar
beminnelijk karakter, teedere menschenliefde en har-
telijke godsvrucht, beroemd. Prins Willem huw>
de in 1768, met Frederika Sophia Wilhelmina,
Prinses van Pruissen (*), en dat huwelijk, werd,
door ai de steden des lands, met uitbundige vreug-
debedrijven gevierd. De voordeelige koophandel
bragt onnoemelijke schatten in ons land. De fa-
brijken van allerlei aard, en de visscherij waren in
grooten bloei, en bijna nergens had men het ge-
zigt der armoede, noch het schouwspel der dwin-
gelandij, voor zich. Geweldige overstroomingen,
vee.
(*_) Den 9 JuniJ jSao op het Loo overleden. Uit
dat huwelijk sproten, in 1773 onze tegenwoordige
Koning Willem Fredrik: in 1773 Willem George Frderik,
in Oostenrijkschen dienst gesneuveld en, in 1770 eene
dochter Frederika Louiza Wilhelmina, gehuwd raet den
Prins van Brunswijk, in i8ip, te 's Hage overleden.