Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 103 —
Europa, weder twee partijen en de Franschen,
die voor den Keurvorst waren, vielen wederom
in België, overmeesterden lietzelve, en stonden
weldra, daar zij ook onze Barriere steden niet ont-
zagen, aan Hollands grenzen. Deze gebeurtenis-
sen, en bijzondere omstandigheden, bragten weK
dra, even als in 1672, het volk aan het gisten:
het deed, door eenige oproerige tooneelen , zijne
genegenheid voor heC Oranje huis ten volle blij-
ken. Dit veroorzaakte, dat de Prins van Oranje,
in 1747, door de Staten van alle landschappen,
tot Erfstadhouder, Kapitein Admiraal en Gene-
raal, zoo w£l in ue mannelijlvC als vrouwelijke li-
nie, werd aangesteld, onder den naam van Wil*
lern den IV; ja, het zoude hem ligt geweest zijn,
de Souvereineteit te verkrijgen; maar de edele vorst
zeide: „ De hoogste eerzucht, die het hart eens
5, stei'vdings kan streden, is zich als het voor-
„ werp der hoogachting van een vrij volk te moge
5, beschouwen." De vrede werd vervolgens, in
1748, te Aken gesloten: en België kwam daardoor
onder de gelukkige regering van Maria Therczia.
De tijd, die ons nu te beschouwen staat, tot
1780 toe, is die eener ongestoorde rust: eenige
inwendige twisten , over onderscheidene takken des
bestuurs, beroerden wel den Staat; maar hadden
geenen invloed naar buiten. Van hier dan ook,
dat onze land- en zeemagt i:i een diep verval ge-
raakten, daar men dezelve nu niet zoo zeer noo-
dig had. In 1751 rukte eene ziekte van weinige
G 4 da-