Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 102 —
te benoemen; maar de 4 overige Provinciën ble-
ven nog stadhouderloos. (*)
XLV. Geruste toestand des lands. Maria The-
rezia. Verheffing yan Willem den IV tot Erf-
stadhouder enz. Vrede te Aken. Veryal
onzer land en zeemagt. Dood yan Wil-
lem den IV. Anna yan Engeland.
Prins Willem den V. Zijn huwe-
lijk. Voordeelige koophandel en
deszelfs gevolgen.
Tot aan het jaar 1740 genoot ons land eene
ongestoorde rust, In 1734 trad de Prins van Oranje
in het huwelijk met Anna, de dochter van Geor-
ge den II, Koning van Engeland. In 1738 be-
werkte men, dat de Oostindische compagnie,
door den Duitschen Keizer te Oostende opgerigt,
werd vernietigd. Het jaar 1740 werd gekenmeria
door eene zeer strenge koude, welke die van 1823
niet alleen niets toegaf, maar zelfs overtrof. Ook
ontstond er, in dit jaar, weder een oorlog, door-
dien Maria Therezia haren vader Karei den VI,
in al de waardigheden van het huis van Oosten-
rijk opvolgde, het welk haar door den Keurvorst
van Beijeren werd betwist. Nu vormden zich, in
Eu-
C) In het jaar 1717 had er zulk een zwaren ctorm
en watervloed plaats, da: er, alleen in de provincie'Gro-
ningen, 1500 huizen wegspoelden en 2000 menschen, be.
Eevens 360CO stuks vee, hun graf in de golven vonden.