Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 101 —
CBarriëre steden genoemd) bezetting te leggen,
en eene jaarlijksche schadevergoeding.
Reeds in 1711, was de jeugdige held, Jan Wil'
lern Friso, uit het leger naar den Haag willende
reizen, om de verschillen over de nalatenschap
van Koning Willem, met den Koning van Pruis-
sen te vereffenen, bij het overvaren van den Moer-
dijk , verdronken, slechts 24 jaren oud zijnde.
Zijne gemalin Maria Loaisa, Prinses van Hes-
sen Kassei, beviel eenigen tijd hierna van ee-
nen zoon, Willem Karei Henderik Friso, wel-
ken wij naderhand weder zullen ontmoeten.
Lodewijk de XIV, Koning van Frankrijk eü/fww^z
Koningin van Engeland, die op het vvereldtooneel
zulke gewigtige rollen hadden gespeeld, betaalden
ook, omtrent dezen tijd , den rol aan de natuur.
Na het sluiten van den Utrechtschen vrede, wa-
ren onze geldmiddelen ten hoogste uitgeput: men
was dus bedacht op bezuinigingen: meer dan
90,000 man troepen werden afgedankt, en buiten-
gewone heffingen moesten in het werk worden ge-
steld. In weerwil der pogingen van den bekwa-
men Raadpensionaris van Slingeland, konde men
toch die eenheid in al de deeien des bestuurs niet
bereiken, welke men had, indien een Stadhouder
het middelpunt der zaken was: en dit deed de
Staten van Gelderland, in 1722, besluiten, den
jeugdigen Friso, reeds Stadhouder over Friesland
en Groningen, ook als zoodanig over hun gewest
G 3 te