Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
Villars, spreidden liunne groote talenten ten toon.
Onze Republiek, naauwelijks 2 millioen inwoners
bevattende, vond zich in staat om lo jaren lang
legers van 80,000 tot 130,000 man, op de been
te houden. Wat vermag dus eensgezindheid en
goeden wil niet! want geene conscriptiën, noch
dwangmiddelen om geld te vinden, waren er noo-
dig: de onmetelijke schatten der kooplieden ston-
den ons ten dienste en geleken naar eene goud-
mijn , waaruit men groef. Wij schreten Koningen
en Vorsten de wet voor, en Holland stond op
het toppunt van staatkimdige grootheid. Al deze
krijgsbedrijven, duurden tot aan den dood van den
Duitschen Keizer Jozeph den I, in i7ii,door welke
gebeurtenis, de tegenkoning van Spanje, Karei van
Oostenrijk, den troon van Duitschland beklom; en,
daar men nu evenveel der overmagt, van dezen Vorst
als van die der Franschen vreesde, werden, te
Utrecht, onderhandelingen tot den vrede geopend,
die dan ook, op den 11 April 1713, aldaar werd
gesloten. Bij dien vrede werden de Zuidelijke
Nederlanden, met uitzondering van eenige stre-
ken, welke aan Frankrijk en Holland verbleven,
aan Oostenrijk afgestaan; zij heetten dus nu voor-
taan de Oostenrijksche Nederlanden, en Prins Eu-
genius van Savoye werd tot algemeenen Landvoogd
over dezelve, aangesteld. Al het voordeel dat
ons land van zoovele opofferingen had, was het
regt om in eenige steden van Zuid-Nederland,
(Bar-