Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
-114 -
groote Joan de Win had slechts éénen knecht,
en de Ruiter leefde nog eenvoudiger,
XLIV. Oorsprong des Spaanschen successie oor-
logs. Dood en karakterschets yan TVillem den
III. Jan Willem Friso. Voorname Staats-
mannen en Krijgshelden, Opofferingen onzer
Republiek. Groote magt derzelve. Vrede
te Utrecht. Etigenius yan Savoye. On-
gelukkige dood yan Friso. Afsterven
van L odewijk den XIVen der Koningin
Anna van Engeland, Uitgeputte toe-
stand des Lands, Verheffing van
Willem Karei Hendrik Friso
tot Stadhouder over deze Pro-
vinciën.
De vrede, in 1698, te Rijswijk gesloten, was
niet van langen duur; want, toen in 1700, Karei
de II, Koning van Spanje, was overleden, drong
Lodcwijk de XIV, zijhen kleinzoon, Filips van
Anjon, op den Spaanschen troon. De Duitsche
Keizer, Engeland en dc Staten, met rede, de over-
magt van, Frankrijk vreezende, verzetteden zich
daar tegen, en benoemden eenen Oostenrijkschen
Prins tot Koning over Spanje. Ziedaar den oor-
sprong van eenen nieuwen oorlog, gewoonlijk de
successie oorlog geheeten, v;aarin de Zuidelijke
Nederlanden, weder een der voornaamste toonee.
Icn