Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
-97 -
hunne letterkunde en zeden herwaarts over. De
oorspronkelijkheid onzer letterkunde verbasterde
dus allengs; ecfiter kan men Antonidcs, Vollen'
hoven en Oudaan nog onder de goede dichters re-
kenen. De Natuurkunde vond in Leeuwenhoek,
Hartzoeker, Zwammerdam en Nieuwentijt beoe-
fenaars, welke met Newton naar de kroon konden
dingen: Nieuhof, de Bruin en IVitsen muntten
uit in de land- en volkenkunde: Ruisch, de leer-
meester van Peter den grooten, was een der voor-
naamste ontleedkundigen van Europa: als regts-
geleerden blonken Hubert, Voet, Noodt en ande-
ren uit: Becker en Francius waren groote Godge-
leerden: van der Velde en yan der //«/^f uitmun-
tende schilders. Onder de schoone sekse maakte
zich Elizabeth Hoof man, gehuwd aan den heer
Koolaart, beroemd door hare Latijnsche gedich-
ten en Nederduitsche verzen, waarin men zuiver-
heid van taal, met uitmuntende denkbeelden veree.
riigd, vindt.
Ja, zoo beroemd was ons Vaderland, dat de
schepper der Russische beschaving en zeevaart,
Czaar Peter de groote, de eerste gronden zijner
wetenschappeliji<e kundigheden bij ons kwam op.
doen, en, als scheepstimmermansknecht, onder
den naam van Pieterbaas, op de werven van Zaan-
dam en Amsterdam, den scheepsbouw kwam lee-
ren. De weelde was, onder de kooplieden, reeds
zeer hoog gestegen ; echter leefden de voornaamste
mannen der Republiek nog zeer eenvoudig, De
G groo»