Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 96 -
tingen der Fransche legers: de landbouw was,
echter de voornaamste bron van bestaan, en
daar niets geschikter is dan deze, om het land
spoedig weder bloeijend te maken, herstelde men
zich, in weerwil van alle verliezen, binnen wei-
nig tijds. Ook was de eensgezindheid tusschen de'
beide deelen des Rijks bestendig, daar en Spanjej
en Holland de magt van Frankrijk zochten te fnui-
ken. Kunsten en wetenschappen kwijnden in
Zuid-Nederland, ten gevolge der gebeurtenissen
aldaar, terwijl de zeden cn gewoonten der Fran.
schcn cr, door de gedurige invallen dier Natie,
geweldig de overhand kregen: de jonge Tenten hand-
haafde er echter, de roem der schilderkunst. Het
taFerecl, dat Noord-Nederland ons zal opleveren,
is rijker aan stof; hier toch voerde de wereldhandel
reeds strromcn gouds in de beurzen der kooplieden,
en die handel werd niet weinig bevorderd, door onze
gewigtige bezittingen in Oost en Westindien , als
ook in Afrika. De Fransche vlugtelingen, ten
gevolge van het opheffen des Edicts van Nantes
C*) hierheen getrokken , vestigden wel aanzienlij-
ke fabrijken; maar voerden tevens den smaak voor
hun-
(*) Zoo noemde men het verlof, dnor Hendrik den
IV, in 1598, aan de Fransche Hervormden gegeven, om
hunnen Godsdienst in het openbaar te mogen uitoefenen,
en het welk, door Lodewijk den XIV, werd opgeheven,
waardoor die menschen aan mishandeling en vervolging
ter prooi werden gegeven.