Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
-95-
voordeel. Vereenigd oorloogden Holland, Enge-
land en Dmtscliland, tot den algemeenen vrede
van Rijswijk in 1697 tegen den trotschen Lo-
Ä^M/y/t.- aanhoudende botsingen tusschen de staats-
gezinden en de stadhouderlijke partij hadden er,
in ons land, plaats; maar wij willen dit alles
overstappen, om U de gesteldheid van al de Ne-
derlanden en den toestand der letteren, weten-
schappen en kunsten, op het einde der 17de eeuw,
in korte woorden te schetssen.
XLIII, Toestand der Zuidelijke en Noorde-
lijke Provinciën onzes lands. Vermaarde
mannen en vrouwen bij het einde
der XIde eeuw. Czaar Peter
de groote.
Nog stonden Braband, Vlaanderen, Henegou-
wen, Namen enz. , voor zoo verre Frankrijk zich
de Zuidelijke streken niet had toegeëigend, onder
Spaansche oppermagt. De Kardinaal Infant, don
Francisco de Melos en anderen, volgden Albertus
en Izabella, als landvoogden, op. De Staten
hadden een zeer groot gezag in alle* opzigten:
uit hun midden benoemde men den raad der geld-
middelen en den geheimen raad, om, met den al-
gemeenen Landvoogd, het binnen, en buitenland-
sche bestuur dier Provinciën te regelen. Dezelve
waren evenwel niet gelukkig; want zij ston-
den gedurig ter prooi aan de invallen en verwoes-.
tin-