Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 93 -
weldra, door eene bijkomende koorts, zoodanig,
dat Neerlands grootste zeeheld, op den 29 April
1676, in de baai Sijraciisa, den laatsten adem uit-
blies. Hij was een man , die, als held en chris-
ten, als mensch en Nederlander, de gegrondste
aanspraak heeft op de bewondering en de vurige
dankbaarheid der nakomelingschap.
XLII. Aanhoudende oorlog tegen Frankrijk.
Verheffing van Willem den III op den Engel-
schen troon. Oneenigheden in ons land.
Vrede met Frankrijk.
De oorlog tusschen Frankrijk, Spanje en ons
land duurde intusschen aanhoudend voort, en Lo-
dewijk de XIV, altijd vlammende, om een gedeeL
te der Spaansche Nederlanden magtig te worden,
veroverde een groot gedeelte derzelve, hetwelk
veroorzaakte, dat aan hem, bij het sluiten des
vredes in 1678, bijna de helft van Henegouwen
en Vlaanderen, en de gewigtigste vestingen der
Zuidelijke grenzen werden afgestaan.
Voor dien tijd, was de Prins van Oranje met
Maria van Tork, eene nicht des konings van En-
geland, gehuwd; dit huwelijk was rijk in gevol-
gen, zoo als wij zien zulkn. Koning Karei At
II van Engeland, die ons land zoo veel nadeel had
toegcbragt, stierf in 1684, en Jacobus van Tork,
de schoonvader van Prins Willem, volgde hem op;
maar, den Roomschen Godsdienst van ganscher
harte toegedaan zijnde, vreesden de Britten voor
he^