Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 92 -
zag gezuiverd, maar ook geen duim breed gronds
van het zelve behoefde af te staan.
X-Ll, Laatste zeetogt en dood van Mi-
chiel Adriaansz. de Kuiter,
Verscheidene krijgsverrigtingen tegen Frankrijk
gaan wij stilzwijgend voorbij, om eenigzins breed-
voeriger den laatsten zeetogt en dood van den
grooten de Kuiter te schetsen. In den jare 1675,
werd hij, met eene vloot, afgezonden naar de
Middellandsche zee, om de Spanjaarden tegen de
overmagt van Frankrijk te beschermen; schoon
de grijze Admiraal zeer ongesteld, en de vloot
slecht voorzien en slecht bemand was, stak hij ech-
ter met dezelve in zee. Een eerste zeeslag tegen
de Fransche vloot was onbeslissend, zoo dat men
weldra weder aan den gang raakte. Deze slag, in
het gezigt van den berg Etna geleverd , verschaf-
te den onzen wel de overwinning; maar werd veel
te duur gekocht, door dien dezelve het leven kost-
te aan den dapperen de Kuiter. Een kogel nam
zijnen linker voet weg en vermorselde zijn regter
been, zoo dat de grijze held, van het zonnedek,
zeven voet hoog, naar beneden stortte. Te bed
gebragt en verbonden zijnde, hield hij niet op de
zijnen tot moed en dapperheid aan te sporen, door
hun gedurig toe te roepen: „ Houdt moed, mij-
„ ne kinderen! houdt moed! zoo moet men doen
„ om de zege te bevechten." De wonden, wel-
ke in den beginne zeer goed stonden, verergerden
wel-