Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 91 -
het bewerken eener buitengewone ebbe, welke
12 uren aanhield, en het ontstaan van eenen zwa^
ren storm, die hunne vloot verstrooide en onze
Oostindische schepen behouden binnen bragt. On-
ophoudelijke gevechten, strooptogten enz. volgden
nu elkander op: de Franschen verbrandden de
schoone dorpen Zwammerdam en Bodegraven:
de Spanjaarden en de Duitsche Keizer namen onze
partij: Bon, de residentie van de Keurvorst van
Keulen, werd door de onzen ingenomen en nu
waren de Franschen genoodzaakt, om op eigen
behoud te denken en ons grondgebied te verlaten;
dewijl zij eenen inval in hun land vreesden. Toen
onze zeehelden, met name dc Ruiter (meer dan
eens de redder des Vaderlands genoemd) C. Trö/??/*,
Bankert en zoo vele anderen de glorie der Hol-
landsche vlag, tegen de vereenigde vloten van twee
magtige koningrijken, handhaafden, sloot men ein-
delijk , in 1674, met Engeland eenen voordeeli-
gen vrede, waarop die met Munster en Keulen
weldra volgde. De Franschen stonden dus nu
alleen nog tegen ons over; maar werden, door
onze benden en die der Duitsche Vorsten, in
toom gehouden. Zoo waakte de Voorzienigheid
over het lot onzer Vaderen: Zij verijdelde de po-
gingen van een geducht verbond, zoo dat men,
op het einde van 1674, na eene worsteling van
ü jaren tegen eene geduchte overmagt, niet alleen
het grondgebied des gemccncbcsts van vijanden
zag