Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— go —
Vervolg.
Na deze noodlottige gebeurtenissen stelde men
Prins Willem de III aan het roer der regering.
Deze voegde, bij eenen kundigen krijgsmansblik,
schranderheid, voorzigtigheid, achterhoudendheid
en standvastigheid: hoedanigheden, geschikt, om
eenen grooten staatsman te vormen. De gemoe-
deren raakten meer en meer bedaard, de rust keer-
de terug en de buitensporige eischen van Frankrijk
en Engeland (*) werden afgeslagen. Ja de Prins
zeide aan hunne gezanten, „dat, zoo het Vader-
„ land moest vergaan, hij met hetzelve in de laat-
„ ste verschansing wilde sneven." Er kwam nu
ook meer eenheid in de krijgsbewegingen; en
vrouwen en kinderen, jongen en ouden, vereenigden
zich, om de vijandelijke aanvallen af te slaan.
Voor Groningen leden de Munsterschen een
groot verlies en werden na hetzelve 38 dagen te
hebben belegerd, door den dapperen Rabentaupt
genoodzaakt, van voor die stad weg te trekken,
waarop de dappere burgers en studenten, door
soldaten bijgestaan, Koeverden heroverden. Ook
bespeurde men Gods vinger in het verhinderen
eener landing der Engelschen op Teksel, door
het
(*) De eischen van derzelver gezanten waren: dar
Engeland, Zeeland zoude verkrijgen, de landprovinciën
onder de Vorsten van Frankrijk, Munster en Keulen zou-
den worden verdeeld, en Holland, als een Souverein ge-
west, aan den Prins van Oranje verbleef.