Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
-89 -
zich velen der schutterij, met het graauw: men
stuift de trappen der gevangenis op, rukt
het broederpaar daaruit, vermoort hen op het
wreedaardigst, en mishandelt hunne lijken op eene
wijze, die zelfs kannibalen zou hebben doen terug
beven. Al deze gruwelen geschiedden onder het
oog der Haagsche regering, die, op voorspraak
van den Prins, welke de gunst des volks nu,
meer dan immer, noodig had, de daders niet al-
leen ongemoeid liet, maar'velen hunner zelfs be-
loonde. Weinig genot hadden dezelve er echter
van; want de meesten hunner, met name Tiche-
laar, Verhoef, van Bankhem enz. vervielen nader-
hand tot openbare schande of diepe armoede. Zoo-
danig was, op den 20 Augustus 167a, het uiteinde
der gebroeders de Witt, mannen, aan welke het
vaderland ten duurste was verpligt. De groote
Joan de Witt maakte Nederland het middenpunt
der Staatkunde van Europa, en, wel verre van
verraad tegen z'yn vaderland te koesteren, verdient
hij, ten volle, de getuigenis, die een der heeren,
belast met het nazien zijner papieren, van hem
aflegde, namelijk: „ dat men niets, dan eerlijk-
„ heid, in dezelve had gevonden:" hij moge dus
eens hebben gedwaald in zijne daden tegen het
huis van Oranje, zijne inzigten waren zuiver
en zijne vaderlandsliefde onbesmet, Cornelis de
Witt was moedig en dapper van aard; daarom
blinkt zijn naam ook, nevens dien van de Ruiter
en andere zeehelden, in de geschiedrollen onzes
vaderlands. • F 5 Na