Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 88 —
de CorncUs de TFitt van eenen aan&lag op 's Prin-
sen leven: hij werd, op deze beschuldiging, te
Dordrecht uit zijn huis geligt en naar 's Hage ge-
voerd. Hier bragt men hem voor eene regtbank , die
grootendeels uit zijne tegenstrevers was zamenge.
stelJ, en, daar hij depunrenvan beschuldigingtegen
hem niet konde erkennen, strekte men hem op de
pijnbank uit, waar hij echter standvastig zijne on-
schuld betuigde en de regters voor Gods vier-
schaar daagde. Men veroordeelde hem evenwel,
in weerwil van dit alles, tot ballingschap: Joan
de TVitt deed ook afstand van al zijne bedieningen.
Daarmede was het graauw toch nog niet voldaan:
eene valsche boodschap noodigde den, naauwelijks
van zijne wonden herstelden, Raadpensionaris bij
zijnen broeder in de gevangenis. Deze, hem bij
zich in de kamer ziende treden, riep hem toe:
5, Mijn God broeder! 'wat komt gtj hier doen?'"''
en deze uitroep maakte hem het verraad bekend.
De broeders bij elkander zijnde, verzamelde het ge-
meen, door eenige heethoofden opgeruid, zich
bij hoopen, voor de gevangenis: men deed dus
de ruiters en de schutterij bij een komen , die hen
ook terug hield; maar een loos gerucht der aan-
komst van eenige oproerige landlieden naar 's Ha-
ge en het schriftelijke bevel, door het volk aan
twee regeringsleden afgeperst, verwijderde de rui-
ters. Bij het aftrekken, zeide hun brave ritmees-
ter Tilliji „ Ik zal gehoorzamen; maar nu zijn
„ de de Witten doode lieden." Nu vereenigden
zich