Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 87 —
en ontzagchelijke legers op ons Vaderland aan-
rukten, scheen hetzelve zonder redding verloren.
Daarbij was de landmagt in den deerlijksten toestand:
slechts 14000 man, onder bevel van Oranje, konde
men aan meer dan 100,000 man vijanden, door Zo-
dewijk zeiven, en zijne uitmuntende veldheeren,
aangevoerd, tegenstellen. In weinig tijds maak-
ten de Franschen en hunne Bondgenooten zich
meester van Gelderland, Overijssel en.Utrecht,
en stonden gereed, om in het hart van Holland
door te dringen. Ook de Ruiter sloeg, bij Souls-
baai, wel manmoedig tegen de Engelschen, maar
de zege bleef onbeslist.
Deze onverwachte gebeurtenissen bragten de ge- '
moederen der menigte op hol. Overal vonden
oproerige tooneelen plaats, welke niet eer eindig-
den, voor dat de Prins tot Stadhouder was aan-
gesteld. Ondertusschen was Joan de IVitt, uit
de vergadering komende, door den heer van de
Graaff, moorddadig gekwetst, die ook te dier
oorzake ten dood werd gebragt. Het gemeene
volk, denkende, dat de Raadpensionaris genade
voor hem zoude verzoeken, werd daardoor nog
meer op hem verbitterd. Alle middelen, om de
de Witten te bedei'vcn, werden dus aangewend:
een heelmeester. Tichelaar beschuldig-
F 4 de
was een ooriogzuchtig prelaat, en, met den Keurvorst
van Keulen, bestond, over eenige zaken, nog een oude
wrok.