Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 85 -
Dê zuidelijke Provicien, door Spanje verwaar-
loosd, moesten nu ontzettend veel lijden, door
eenen inval der Franschen, en stonden even als
jaren lang na dezen, de schouwplaats te' worden
van groote krijgsgebeurtenissen» Op dit tijdstip
vertoonde de groote geest van de Witt zich in des-
zelfs verhevene sterkte. Zonder leger, alleen door
zijne diepe staatkunde, stelde hij een perk aan
het verder voortdringen des Franschen legers,
sloot met Engeland en Zweden een verdedigend
verbond, en zond den bekwamen staatsman van
Beuningen naar Frankrijk, om den Koning Lode-
■wijk tot den vrede met Spanje overtehalen, welke
dan ook, in 1668, te Aken gesloten werd, en
waarbij de stad Rijssel aan Frankrijk kwam.
XL, Gebeurtenissen des jaars 167a. Vermoording
der de Witten, Benaauwde toestand des lands.
Gelukkige uitredding. Willem de III. Zijne
verheffing en daden, Verrigtingen onzer
zeehelden. Vrede met Engeland,
Munster en Keulen.
Wij zijn thans genaderd tot een tijdstip, waar-
in ons land, door magtige naburen, dp den rand
van zijnen ondergang werd gebragt, waarin heil-
looze tweespalt de Republiek beroerde, en waar,,
in de beide de Witten, als slagtolfers der volks-
woede , sneefden. Joan de Witt, die de buiten-
landsche staatkunde zoo manmoedig handhaafde ,
F 3 ver.