Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 84 -
rivier gespannen. Het scheen dus, dat hier het
einde van den togt ware ; maar de stoute kapitein
van Brakel (*) bood aan, met zijn schip de ke-
ten aan stukken te zeilen. Dit werd aangenomen:
hij zeilt, zonder een schot te doen, onder het on-
ophoudeiijlce schieten der vijanden, welke batte-
rijen op beide oevers hadden geplaatst, over de-
zelve heen, randt een Engelsch fregat aan en
overmeestert het. Op hem volgt de kapitein van
Rijn, die, met zuik eene vaart, tegen de keten
aanzeilt, dat dezelve aan stukken springt. Nu
was de baan klaar: men gaat aan het verbranden
der schoonste schepen des rijks, en voert de Roj'-
al Charles, een groot oorlogschip, in triomf
mede. Geheel Engeland kwam in rep en roer,
en hadde men zijnen voorspoed vervolgd, zoo
zou men zelfs voor Londen de schepen hebben
kunnen verbranden; maar het oogmerkwas be-
reikt : de Engelschen hadden gezien, wat men
vermogt, en de vloot keerde, na de zeekusten
overal in alarm te hebben gebragt, in zee terug.
De vrede werd, door deze gebeurtenis, niet wei-
tiig verhaast, en, in dit zelfde jaar (1667), werd
zij te Breda gesloten.
De
(*) Die kapitein had, tegen het bevel des Admiraals, ee-
nigen van zijn volk aan land doen gaan, en was daarom ge-
vangen gezet. Zijn misdrijf door eene koene daad uit te
wisschen, was alzoo de waarschijnlijke reden van zijn
aanbod.