Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
(3)
3.
NAAR DAT DE MAN IS, IS ZIJNE KRACHT.
5Dit fp?ffftirioo2& f^ ontletnb uit öft BocS
iScgtccm l?oofD(l. 8 21.
i^aöat <0iDeon/ mi öcr Öcgtf?^ onöec
De Bïiöiaiiitcn Ufcnagcn Ijaö/ ciiétte l]ij nifty Dan
na öat Ijtj nog ttocc JBibianitifdje Icgrcjjooföeti/
gfbacil en («Eéaïmunna/ IjaD oocctooniifn / omDat
bc5e syiie in hoelcij &ïacbe/ Ijaööm ge-
öooö. €ocn Ijy ïjf" Öaö gcüangcii genomen/
tJ^aagbe fji) ÖU": Hoedamg waren toch die man-
Den , die gi) gedood hebt op den Bers Thabur ?
Zij. Of men u ziet of hen, is eenerlei: aan
hun voorkomen, zoude men hen voor Konings-
zonen gehouden hebben.
Hij. Dat waren mijne broeders. Och! of gij
hen inj het leven gefpaard haddet. Zoo waar als
G'd leeft, ik zniide ii ook niet dooien.
.fDaac nu Dftoreö [jij Ijun grcnc gmaöe. l^if
bcbal 3ijn jaontje/ om öclbc mannen tc Doobrn/
boei) {)ct hinb aacjelDe/ om aan Sföob Ijati
fijnen üabec te boïborn/ niet nit ongeljoorjaam-
l)ciD; niaac ïjii geüorlbe bat ;ijn üaDrt iets Dan
Bcni ei^cljt? I toaartoe jpne iengb l)em geen Uermo»
gni gaf. ^ij becjoeijten Daarop/ booc (DiDcon self
gcboob te üJOcDen/ seggenbc: Val zelf op ons
aan, wnnt naar dat de man is, is ziine mngt,
5l5it ge^egbe een fpieehlMoojb getoorben eit
brbat enie taaarljeib. .fl^eu V)e?gt ban gern rn'nö
De ïijaclitfu ban J)imfan en ban een hïei'n bers
(ïanb naoit be togsljeib ban g>aIomo, (ölft menpcft
boe fTeebté soobeci ten goeben / aï^ De fijarljten en
becniogenjS / bic <0ob ftem gefcöonften fjcef t / toelaten.