Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
( Ö7 )
De vloot kwam den 3 October, des morgens ten
8 ure, onder het bevel van boysot , naar de flad
roeljen, alwaar zij met onbefchrijfelijke vreugde
werd ontvangen.. De grachten, langs welke de
fchepen naar binnen voeren, waren vol volks.
Elk (lak de handen uit om brood, haring, kaas
en andere fpijzen te vangen, die het fcheepsvolk
hun toewierp. Men liep zelfs in het water, om
voedfel van de fchepen te halen. De geheele (lad
verheugde zich, en langs de (laten weergalmde
het geroep: Leyden ontzet! Ley den ontzet!
eeuwig zij God geprezen! Deze vreugde werd
echter verminderd, door het verlies van vele bur-
gers , die in lang niet gewoon zijnde zulk voed-
fel te genieten, zich dood aten. Om meer der-
gelijke onheilen voor te komen, liet de regering
al den voorraad bijéén brengen, en (lelde orde,
dat aan eiken perfoon des daags niet meer dan een
half pond brood, een ftuk kaas en ééne haring
werd uitgedeeld. Vervolgens, gingen de Bevel-
hebbers der vloot, de regering, eene menigte
fchepelingen, invvoners en de nog eenig overge-
blevene Predikant pieter cornelisz. maarland
naar de kerk, om God hunnen dank te betui-
gen. Daar zag men eene menigte als in tranen
wegfmelten, terwijl het psalmgezang, door het
veelvuldig gefnik, werd afgebroken. Elk ge-
tuigde, dat de ftad alleen door Gods hand ver-
lost was; want baldez zoude dezelve zeker be-
(lormd en ingenomen hebben, ware hij door het
fmeken van zijne minnares, jonk vrouwe magda-
E a LE-