Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
(66)
In de buurt Lammen, zijnde een vierde uur
van de ftad gelegen, waren de Spanjaarden nog
fterk verfchanst, waarom velen , ja zelfs Prins
willem, beducht waren, dat hier het ontzet
nog geftuit zoude worden, boysot befloot deze
schans te befchieten; dan eer het hiertoe kwam,
hadden de Spanjaarden dezelve reeds verlaten.
Ook werkte er nog een merkwaardig voorval me-
de, waardoor het ontzet van Leyden befpoedigd
werd. Het gebeurde namelijk, dat de wal en
borstwering der ftad , tusfchen de Koepoort en
den toren van Bourgondië, des nachts inviel.
De Spanjaarden hierdoor in den waan zijnde,
dat de inwoners eenen uitval deden, gingen op
de vlugt, en wel zoo ftil, dat de burgers er niets
van gemerkt hadden. Was dit inftorten der wal
eenige dagen vroeger gebeurd, ongetwijfeld zoude
de ftad in des vijands handen geraakt zijn.
Hoe ongemerkt deze vlugt ook toeging, zij
was echter aan het wakend oog van eenen Leijd-
fchen knaap niet ontgaan. Deze had , op de wal
zijnde, brandende lonten uit de legerplaats zien
dragen, waaruit hij befloot, dat de Spanjaarden
gevlugt waren. Op belofte van zes gulden van
regeringswege, ging hij henen om dit te on-
derzoeken, en, terugkomende, wuifde hij met
zijnen hoed, ten teeken, dat de fchans ver-
laten was. Nogtans mistrouwde men zijn wui-
ven, denkende, dat hij daartoe door den vijand
gedwongen was. Toen men echter eenen man,
die hem gevolgd was, voorbij de fchans tot de
knieën door het water naar de vloot zag waden,
was men van het vlugten des vijands overtuigd.
De