Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
(64)
riepen zij den vijand van de wallen toe , en fchre-
ven het aan de uitgewekene burgers.
Ondertusfchen woei er op den i8 September
een tlerke Noordweste - wind, die het water ge-
weldig deed wasfen en over de landerijen joeg.
De Admiraal boysot, die reeds in Augustus
met zijne vloot uit Zeeland ontboden was, was
tot de Noord-J genaderd , en gaf er den aa Sep-
tember berigt van aan j. van der does. De
belegerden vestigden toen hunne hoop op de vloot;
doch de wind was tegen, en het water aan het
vallen, zoodat hij eenige dagen niet verder kon.
Nog voor het einde der maand kreeg men in de
ftad, door middel van duiven, die men briefjes
aan de pooten deed, tijding uit het Staatfche le-
ger, en op gelijke wijze, ontving men in hetzelve
berigt van den jammerlijken toelland der (tad.
Vele menfchen hadden in zeven weken geen
brood genuttigd, en niets dan water gedronken,
waaronder fommigen wat azijn mengden; an-
deren dronken bier op haverdoppen. Paarden-
vleesch was de fpijs der aanzienlijken; terwijl
geringen, zich met (lukken van huiden, rat-
ten en muizen voedden. Men at de bladeren
der boomen; onder anderen, wijngaardbladeren
tnet zout en flijffel gemengd. De kooldruiken,
vellen van drooge fchol en afgeknaagde beende-
ren, werden van de mesthopen gehaald en uit-
gezogen; het geronnen bloed werd uit de go-
ten geflurpt. Den kinderen gaf men paardendar-
men, terwijl de zuigelingen aan s' moeders le-
di-