Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
(63)
moutkoeken te bakken, die een pond wogen en
voor zes duiten verkocht werden; want het ko-
ren was bijna verteerd. Intusi(;hen ontftond er
onder de burgers veel gemor. Sommigen ga-
ven gehoor aan de vleijende brieven, die van tijd
tot tijd door de Spaanfcbgezinden in de ftad ge-
zonden werden. Men toonde in dezelven kennis te
hebben van al de ellende, die er in de ftad
heerschte, en zocht den burgeren alle hoop op
het wasfen van het water te benemen. En of
dit niet genoeg ware, zoo voegde men er nog
bedreigingen bij, waardoor de ingezetenen in
een'bangen tweeftrijd geraakten, en tweedragt tus-
fchen burgers en burgers geboren werd. Onder
anderen gaven fommige misnoegden hunnen nood
aan den Burgemeester, pieter adriaansz. van
der werf, te kennen, niet zonder bittere ver-
wijtingen; doch deze waardige man, antwoord-
de onder het aanbieden van zijn zwaard: „Man-
,,nen! Ik heb eenen eed gedaan voor het va-
„derland en deze ftad, die ik hoop te behou-
„ den. Spiis heb ik niet: zijt gij met mijnen
„ dood geholpen , ziedaar mijn ligchaam, fnijdt
„het aan ftukken en deelt hetzelve zooverre het
,jfirekken mag, ik ben des getroost; doch tot
„de overgaaf der ftad zal ik nimmer mijne toe-
„ (lemming geven." Zulke taal verdomde de
klagers niet alleen, maar gaf velen zelfs weder-
om moed. „ Eer zullen wij deu linkerarm op-
„ eten, en met den regter vechten, dan de
,, flad uit hongersnood overgeven ; en, als de nood
„het vordert, fteken wy haar in brand." Dit
rie-