Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ideine zilveren penningen, die boven de waarde
gangbaar waren , zijnde in de eerfte belegering
reeds papieren geld gebruikt. loeiden hadden een
Latijnsch opfchrifc, hetwelk beteekent: om de
vrijheid.
NaauwcIIjkÄ was de ftad eene maand belegerd,
of men nsoest eiken mensch op een half, en de
wachthebbenden op een pond brood daags fiel-
len. Dit benam echter den burgeren den moed
niet; zij gingen zelfs met den Spanjaard [c\itï-
mutfelen, en dit ging zoo verre, dat de rege-
ring genoodzaakt was, zulks opentlljk bij klok-
kengelui te verbieden.
Ondertnsfchen was de proviand aanmerkelijk
verminderd, en eindelijk werden de burgers door
den hongersnood bedreigd. De nood kwam dus
wel aan den man. Dit deed de Staten des lands
en den Prins van Oranje, (*) ernftig om het ont-
zet denken. Om dit te bevorderen, zag men
zich genoodzaakt, den Ysfeldijk, bij Kapelle,
op raad des Prinfen, door te fteken, terwijl men
tusfchen Rotterdam en Delfshave gaten graaf-
de, om den vijand de golvende Noordzee op het
lijf te jagen.
Omftreeks dien tijd begon men binnen Leyden
mout-
(*) WILLEM de l Isg toen, te Delft, aan eene befeettelij-
ke ziekte, en niet tegenftaande <Ht, gaf hij den ftedelinsen
den besten raad, de bemoedigendfte toezegging, en maakte in-
zonderheid hunne vaderlandsliefde gaande. Hij hield ook niet
opi allerlei gemeenfchap met ben te houden.