Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
()
26 Mei 1574., kwam baldez terug, met een
leger van 6 7000 man, en vatte te Leider-
dorp post.
De ftad, die flechts eenige bezoldigde burgers
en vrijbuiters, onder het bevel van andries
allerts, had, was toen veel flechter, dan te
voren , van levensmiddelen voorzien. De dappere
allerts trok terfl:ond op den vijand af, docli
liet in dezen uitval het leven. Het beftuur der
ftad werd toen toevertrouwd aan jan van der.
does, anders janus douza genaamd. Heer van
Noordwijk, een man , die als dichter en geleer-
de beroemd is, en daarbij uitmuntend in ftaat
was, den degen te gebruiken.
Intusfchen werd de (tad op onderfcheidene plaat-
fen belegerd, terwijl er wel 62 fchanfen rondom
dezelve werden opgeworpen. Hoe fterk zij ech-
ter ook belegerd was, toch poogden de Span-
jaarden, door fchoone beloften en vriendelijke
woorden, de burgers tot de overgaaf der veste
te bewegen; doch dezen wisten wel, wat den inge-
zetenen van Haarlem en Naarden was te beurt ge-
vallen , en daarom beantwoordden zij de brieven
met dit honende, doch ware antwoord: „ De voge-
„laar fluit zoet om het vogeltje te vangen." bal-
dez werd door dit antwoord zoo vertoornd, dat
hij de ftad al naauwer en naauwer infloot.
Intusfchen ftelde men in de ftad goede orde op
het uitdeelen der levensmiddelen, en gaf aan vrou-
wen , kinderen en onweerbare mannen, vrijheid, de-
zelve te verlaten. In de maand Jiilij iloeg men
klei-