Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
(6o)
doch eerlijk man, geen voedfel meer heeft om zich-
zelven en de zijnen te onderhouden; wanneer
zee of rivierwater onze landen overRroomt,
en onze bezittingen, ja dikwerf ons leven be-
dreigt ; wanneer een vijand fiad en land verwoest,
dan, ja dan mag men zeggen: De nood komt
aan de lippen, of aan den man.
Door een voorbeeld, gekozen uit de Vader-
landfche Gefchiedenis, wil ik u toonen, hoe de
nood klimmen kan, maar tevens wil ik u doen
opmerken, dat, indien de nood ten top ge-
klommen is, de Hemelvader dikwerf uitkomst
geeft.
Daar de fiad Leyden zich, in het jaar 1572,
met andere plaatfen, aan de heerfchappij der
Spanjaarden onttrokken bad, en tot de Staat-
fche zijde was overgegaan, befloten de eerden, na
het innemen van Haarlem en het vruchteloos beleg
van Alkmaar, hetzelve voor Leyden te Haan.
De belegering begon den 31 October 1573, on-
der het beftuur van den veldoverfte francis-
cus baldez; doch, daar de ftad tamelijk voor-
zien was van levensmiddelen, en men de hui-
zen , fchuren en boomen, die nabij de flad Ron-
den , vóór de komst der Spanjaarden, omverre
geworpen had, wachtte men den vijand gerust
af. Het oogmerk van dezen was, de ftad uit te
hongeren. Zij bleven er voor liggen tot den
21 Maart des volgenden jaars 1574. Toen kre-
gen zij tijding, dat Graaf lodew;jic van Nas/au
met een leger tot Maajlricht genaderd was, dus
braken zij het beleg op. Dit was echter voor
eenen korten tijd, want tusfchen den 25 en
26