Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 59 )
6.
dat zal u in het oog druipen.
liet oog is een teeder lid; daarom heeft da
wijze Schepper wenkbraauwen boven, en haartjes
aan hec ooglid geplaatst, opdat er geene fcher-
pe vochten in hetzelve druipen zouden. Drui-
pen die in het oog, dan verwekken zij pijn en
befchadigen het gezigt.
Uit dit weinige kunt gij gemakkelijk nagaan,
dat het fpreekwoord: Het zal u in het oog
druipen, altijd in eenen kwaden zin gebezigd
wordt. Men past het ook op iemand toe, die
eene (lechte daad heeft gedaan. Het wil zeggen:
Gij zult eenmaal ondervinden, dat gij die daad
gedaan hebt.
cham befpotte zyneii vader. — En wat was
zijn loon? Deszelfs vloek, jozef werd door zijne
broeders verkocht, zij ondervonden naderhand
angst en benaauwdheid, door dc beproeving huns
broeders., absalom (lootte zijnen vader van den
troon, en een ontijdige dood was zijn loon.
Wat is de vergelding der luiheid? Armoede.
Wat van ongebondenheid? Ziekte en fmart. Wat
van een flecht gedrag? Een kwaad geweten. Zoo
druipt ons elke flechte daad in de oogen. Het
boontje toch komt om zijn loontje.
7'
de nood gaat aan den man.
Dit zegt men, wanneer iemand in gevaarvol-
le omilandigheden verkeert. Wanneer een arm ,
doch