Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 58 )
zijne kundigheden meer bekend waren, en hij zich
naar behooren gedroeg; maar, dan was zijn ant-
woord : Ik heb in zulk een -wormachtig leven
geen" zin. Welk een jammer, dat men van zulk
een' man niet meer nuts kon trekken!
Wanneer hij gebrek aan geld had, (want buiten
dat deed hij niets) won hij den kost met fchoor-
fteenvegen, mesfen en fcharen te flijpen; foms
fpeelde hij ook als goochelaar voor het volk,
hetwelk daarmede wonderwel te vreden was. Over
zijne kleeding bekommerde hij zich nooit. ,,De
,,natuur," zeide hij „is fpoedig voldaan; en het
„is mij onverfchillig, of ik als een graaf dan als
„een bedelaar gekleed ga." Hieruit ziet men,
dat hij weinig gefchiktheid bezat, om als een
ntutig burger, zijne medemenfchen van dienst te
zijn. Was zijne geldbeurs gevuld, dan vond hij
vermaak, om acht dagen of langer, zonder fla-
pen, in kroegen met het gemeene volk te zitten
zwelgen. Het fpreekwoctfd is dan wel waar:
Hoe geleerder, hoe verkeerder. Hoe grooier
geest, hoe grooter beest.
BERONicius is denkelijk aan de gevolgen zijner
dronkenfchap geftorven; ten minfte, men heeft
hem te Middelburg, verdronken gevonden. Na
zijnen dood, heeft men op hem het volgende, wei-
nig loffelijks bevattende graffchrift, gemaakt:
Hier ligt een wonderlijke geest.
Hij leefde cn ftierf, gelijk een beest,
Hij was een misfelijke fater,
Hij leefde in wijn en Itierf in water.
6.