Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
(57)
5.
HOE GROOTER GEEST, HOE GROOTER BEEST.
Dit fpreekwoord wordt toegepast op zulke men-
fchen, die uitmunten in kunften en wetenfchap-
pen, maar door een flecht gedrag van hunne
geestvermogens een verkeerd gebruik maken. Groo-
te vernuften, kunftenaars en geleerden zijn wel
eens deongebondenlte menfchen; en, is dat zoo,
dan mag men van de zulken vrij zeggen: Hoe
geleerder^ hoe verkeer der. Het bovengemelde
Ipreekwoord wordt op vele fcliilders toegepast.
Herinner u (lechts de Haarlemmer fcliilders krans
hals en adriaan brouwer, jan STEEN Vatt
Delft, den eerflen leermeester van rubbens, en
anderen. Ook op geleerden kan het bovenge-
melde fpreekwoord wel toegepast worden; denk
aan beronicius. Zijt gij nieuwsgierig iets van
dien man te weten ? Luister dan.
Omllreeks het jaar 1672 leefde te Middelburg tèn
man, beronicius genaamd. Hij was een wonder
van geleerdheid. DeGriekfcheen Latijnrche taal ver-
ilond hy zoo wel, dat menig geleerde befchroomd
was, in, en over dezelve met hem tefpreken. De
werken van de beroemdlle Griekfche en Latijnfche
fchrijvers, had hij oordeelkundig in zijn geheu-
gen. Voorts fprak hij ondeifcheidene andere talen ,
en als dichter werd hij de onvergelijkelijke ge-
noemd. In het kort, hij had zulk eenen fchat van
geleerdheid in het hoofd, dat geleerde lieden hem
dikwerf zeiden, dat hij eeiie huogleeraarsplaats
waardig was, en daartoe wel geraken zoude, indien
D 5 zyne