Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 5Ö )
ligdora. Van hem lezen wij, dat hij onfchul-
dig veel bloeds vergoot, hoven tnate veel, zoo-
dat hij Jeruzalem, van het eene einde tot het
andere, daarmede vervulde. Welk eene opeen-
ftapehng van zonden!
Dan, wat gebeurde er? Een Jsfyrisch-Baby-
lonisch leger trok, op om de Egyptenarcn te be-
ftrijden. manasse had zich bij de laatften ge-
voegd, toog ten ftrijde, werd gevangen genomen
en, in koperen ketens geboeid, naar Bahel ge-
voerd, en in eenen donkeren kerker opgelloten.
Daar kon hij op geen vogelgefchrei aclit geven,
en geene flarren zien. In deze akelige eenzaam-
heid, komen hem de lesfen zijns vaders voor den
geest, bedenkt hij wat hij geweest is en wat hij
thans is. Hij waagde het, terwijl zijne ketens
rammelden, om voor God neder te knielen, zich
te verootmoedigen en vergeving te vragen. En
God, die niet alleen in de hoogfte Hemelen, maar
ook in de diepfte holen der aarde alles ziet en
hoort, hoorde en verhoorde ook het gebed van
manasse. De gefchiedfchrijver zegt: God bragt
hem weder te Jeruzalem, in zijn koningrijk.
manasse, geheel doordrongen van de godde-
lijke gunst, vernietigde en verbrandde de afgo-
den , herftelde den Jeruzalemfchen tempel, ging
het volk openlijk in de godsdienst voor, gebood ,
dat alle afgoderij uit zijn rijk geweerd zoude
worden, en zocht alzoo te herftellen, wat hij
voorheen zoo diep bedorven had.