Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 55 )
ALEXANDER WOU koningrijk op koningrijk, en
werd zelf door weelde en ongebondenheid over-
wonnen : — het zijn ook jlerke heenen, die de
•weelde kunnen dragen.
Lieve Jeugd! mijd alle ongebondenheid, en
zulke menfchen, die den weg der ongebonden-
heid bewandelen. VVeer uwen voet van hun pad,
opdat gij u, roet hen, niet in een diep verderf
(lort.
beter ten halve gekeerd, dan ten
heele gedwaald.
Dit fpreekwoord wordt op dezulken toegepast,
die in hunne zonde niet voortgaan, maar van het
pad der ongeregtigheid terug keeren. Een merk-
waardig voorbeeld vinden wij hiervan in manas-
se, den zoon van hiskia. Koning van Juda.
MANASSE was 12 jaren oud, toen hii aan de
regering kwam , en volgde geenszins het voorbeeld
van zijnen braven vader. Door flechte hovelin-
gen , die van de jeugd des Konings misbruik
maakten, misleid, bedierf hij al het goede, het-
welk zijn vrome vader tot (tand gebragt had.
Er werden bosfchen aangelegd tot het plegen
van wellust ter eere van Astaroth, aan Baäl
werden altaren en gebouwen gewijd, en aan den
Afgod Moloch in het dal Hinnom, gaf hij
eenen zoon ten brandoffer. De voorhoven van
den tempel te Jeruzalem werden door hem ont-
heiligd, door er altaren te fliehten ter eere van
de hemelfche ligchamen; ja, hij plaatfte zelfs
eene uienfchen-geftalte ter aanbidding, in het hei-
D 4 lig-