Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 5+ )
hij als een God wilde geëerbiedigd worden , gaf
hij zich aan allerlei ongebondenheden over.
Op een' zijner togten, deed hij met zijn le-
ger, in Indie, eenen marsch van zeven dagen;
niet als overwinnaar, maar als Bacchant, dat
is: als-iemand die tot het feest van Bacchus be-
hoort (♦). Hij zette zich op eenen wagen,
die door acht paarden getrokken werd. Op
dit rijtuig had men eene foort van tooneel ge-
maakt, op hetwelk hij nacht en dag, in wild en
woest vreugdebedriif en overdaad, den tijd door-
bragt. De bevelhebbers volgden het voorbeeld
van hunnen Vorst zeer getrouw. Langs den weg,
dien men ging, waren eene menigte vaten ge-
plaatst, waar uit zijne foldaten wijn konden fchep-
pen, om hunne dronkenfchap te doen voortduren.
ALEXANDER wilde hiermede BACCHUS navolgen,
welke, volgens de overlevering der Ouden, op
dergelijke wijze, zegenpralend uit Indic was te-
ruggekomen.
ïn Babyion teruggekeerd, befleedde hij het
grooifle gedeelte van zijnen tijd aan vermaken.
Hij vierde dagelijks nieuwe feesten, en was altijd
aan maaltijden , waarop hij aan zijne zwelgzucht
voldeed. Op zekeren dag , was hij bij eene drink-
partij , waar bij zooveel wijn dronk, dat hij op
den grond nederfloeg. Hij werd daarop door eene
hevige ziekte aangetast, en ftierf, in den ouder-
dom van ruim 32 jaren.
ALEX-
C*) Dit feest werd eerst ïn Griekenland en nsdertiand in Ita-
m gevierd; maar omdat Iietzelve van allerlei ongcbondenlie-
den vergezeld ging, werd het door den Roateinfiben af-
gefcliaft, 185 jaar voor de geboorte vȟ j. c.