Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 53 )
zegd : Hij fleekt zijne vingers regt uit en haalt
ze krom wcêr te huis. Het ontvreemden van
eens anders goed, met andere woorden, het fle-
len is een' der flechtfte ondeugden en brengt den
mensch tot de grootfle fchande. l.ieve kinderen !
laten de bezittingen van anderen ii altijd hei-
lig zijn, fieekt nooit uwe handen uit naar din-
gen, die anderen toebehooren, met het inzigt
om u dezelven toe te eigenen.
Gij weet immers , dat laurens koster de uit-
vinder der Boekdrukkunst is? Zijn knecht gut-
tenberg, die naar aanleiding van dit fpreek-
woord, kromme vingers had, ftal van zijnen Heer
de gereedfchappen, die tot uitoefening der druk-
kunst vereischt werden , en vlugtte daarmede
naar Duitschland. Hij zette zich te Straats-
burg neder, en gaf zich, bij de D uit f eher s, voor
den uitvinder der boekdrukkunst uit.
'T zijn sterke BEENEN , die de weelde
kunnen dragen.
alexander de Groote, Koning van Macedo-
nië, was in zijne jeugd een waardig vorst. „ Aan
„ mijnen vader ben ik het leven verfchuldigd
zeide hij, ,,en van mijnen leermeester weet ik,
„ hoe ik als een braaf man leven moet." Zou-
de men van eenen jongeling, die zoo dacht en
fprak , niet verwachten , dat hij aan deze fpreuk ge-
trouw zoude blijven ? In de eerfte jaren zijner re-
gering was hij een uitmuntend vorst; maar toen
D 3 hij