Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
('5^ )
zoude het bovengemelde fpreekwoord dan thans
aldus lezen: Heden mij^ morgen gij:, hetwelk
beteekent: Hetgeen nu ^ beden, den eenen mensch
overkomt, kan morgen den anderen 'wedervaren»
Welk een waar fpreekwoord!
Toen iren de ruiter aanzeide, dat zün
fchoonzoon , Kapitein van gelder , gefneuveld
was, zeide de Admiraal: Ik 'ivect, dat dit vruch-
ten zijn van dtn oorloge dat ik mij aan Gods
ml moet onderwerpen, en daarin te vredcn zijn*
Heden was het zijne beurt ^ morgen zal het mis-
fchien de mijne zijn. Hoe echt Christelijk was
dit antwoord 1
Lieve kinderen! Zoo dikwerf gij een lijk ten
grave ziet dalen, denkt dan: Heden is die
man, vrouw of dat kind ten grave gedragen,
morgen kan ik in hetzelfde lot deelen.
Denkt dikwerf aan het volgende versje van
gellert. Drukt het in uw hart, prent het in uw
geheugen , en doet er uw voordeel mede. Het luidt
dus:
„Stel dan in alle zaken,
,»Den dood u voor den geest,
zal dit voorliet maken,
,, Dat gij ïijn komst niet vreest.
„Dan troost hij u in't klagen ,
„En is, door wijzen raad,
9,Uw vriend, in goede dagen,
„Uw fchild voor alle kwaad,"
HTJ HEEFT KROMxME VINGERS.
Dit zegt men van eenen dief, die van zijne vin-
gers haken maakt. Van zulk eenen wordt ook ge-
zegd: