Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 50 )
gen of in hutten ophielden. Zij droegen den
naam van Heremiten, dat is: Kluizenaars, gin-
gen flecht gekleed, gebruikten weinig en flecht
voedfel, vastten, waakten en baden meer dan an-
dere menfchen, en hielden zich met Godsdien-
ftige overdenkingen bezig.
Uit dit Kluizenaarsleven ontftond in de vier-
de eeuw het Monnikenleven. Zeker Egyptisch
Kluizenaar, Antonius genaamd, was de eerlre
Monnik, dat wil zeggen: eenzaam levend mensch ,
en zijn leerling Pachomius was de dichter van
de Kloosters.
In vervolg van tijd voegden zich vele mannen,
die Monniken heetten, in zulk een gebouw, bij een.
Zij eerbiedigden allen een opperhoofd, die den
naam van Abbas, dat is: Vader , en waar-
van het woord Abt afkomftig is. In den beginne
droegen zij eene fchapenvacht, vervaardigden zei-
ven hunne kleederen, en bebouwden hunne ak-
kers. Sommigen moesten zich van het gebruik
van zekere fpiis onthouden, en altijd buiten het
gezigt der menfchen leven, anderen moesten zich
ook geefelen, en nog anderen van het bedelen le-
ven, waarom zij den naam van Bedelmonniken
droegen.
Daar de Monniken in de kloosters veel ledigen tijd
hadden, fpreekt het ook van zelve, dat onder
hun velen gevonden werden, die de wetenfchap-
pen beoefenden. De heerlijkfte voortbrengfelen der
Griekfche en Romeinfche Letterkunde waren in de
kloosters; ja, aan de Monniken heeft men het wei-
ligt te danken, dat zelfs de kunst van Lezen en
Schrijven f in de middeleeuwen niet verloren ging.
Gaan