Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
(49 )
gehoord. Zoo zijn b. v. de Mohammedanen ver-
pligt, om eenmaal in hun leven naar Mekka,
eene Arabifche Had, te gaan, omdatmohammed
de inlteller van hunne Godsdienst, aldaar gebo-
ren is. Even zoo plagten de Christenen in vroe-
gere eeuwen naar Palestina, en vooral naar Je-
ruzalem, Bethlehem^ enz. te gaan, om aldaar
te bidden, denkende, dat hun gebed dan eerder
?oude verhoord worden, en zij fpoediger ver-
giffenis van zonden zouden verkrijgen. Ingelijks
deed men ook bedevaarten naar Rome, omdat
aldaar het opperhoofd der R. C. Christenen
woont. Uit vele ftreken der Aarde ging men
derwaarts. Alle vrome Pelgrims (*) echter wis-
ten den weg niet; zoodat zij verpligt waren te
vragen, tot dat zij eindelijk te Rome kwamen.
Door vragen wordt men wijs.
GELIJKE MONNIKEN GELIJKE KAPPEN.
De begeerte, om zich van anderen te onder-
fcheiden , deed fommige menfchen, eenige jaren
na de ftichting des Christendoms, befluiten om-
zich van de menfchelijke maatfchappij te verwij-
deren , en een afgezonderd leven te leiden. Zoo
had men , reeds 250 jaren na Christus geboor-
te, in Egypte, Christenen, die zich in onbe-
bouwde Itreken op het land, in de holen en ber-
gen
C') Pilgrim-, afkomftig van Peregrinutt dac ii; freemäeting,
Reizigers,
D