Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
(48 )
boorte, door romulus en remus geflieht. Bij'
de flichting werd zij flechts op éénen berg ge-
bouwd. Maderhand is de ftad diliwerf uitgelegd,
zoodat er van tijd tot tijd nog zes heuvelen bin-
nen hare muren werden getrokken; van daar, dat
Rome, bg de oude fchrijvers, ook wel Septicol-
Us, dat is: zevenheuvelige ftad wordt genoemd.
Ten tijde van augüstus telde Rome 400,000
inwoners; terwijl de tegenwoordige aardrijkskun-
, digen hare bevolking flechts op 128,000 inwo-
/ ners fchatten.
Reeds vroeg na den aanvang van het Christen-
dom beftond er te Rome eene Christelijke ge-
meente, aan welker bloei de Apostel paulus
yverig werkzaam was. Onder de gemeenten, door
de Apostelen en andere zendelingen gefticht, werd
die van Rome eene der voornaamften.
Tegen het einde van de eerfte eeuw onzer jaar-
telling, kreeg de oprigter eener gemeente den naam
van Bisfchop. Doch daar de gemeente van Ro'
me, alwaar paulus en petrus zelve onderwe-
zen hadden, zeer talrijk werd, en er van dezel-
ve aan de Christenen in Europa leeraars wer-
den gezonden, hield men den Romeinfchen Bis-
fchop voor den aanzienlijkften van allen.
Omtrent het jaar 400, werd hij de eerfte der
Christelijke Patriarchen, kreeg tegen de achtfte
eeuw den naam van paus (Papa,") Vader, en nog
vroeger ook een wereldlijk beftuur, hetwelk al
meer en meer werd uitgebreid; zoo zelfs, dat:
hij tot aan de zestiende eeuw de magtigfte per-
foon der geheele wereld was.
Mogelijk liebt gij wel eens van bedevaarteni
ge-:.