Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 47 )
Reeds waren de met zilver beflagene poorten
des tempels, met al zijne hoven en gangen ver-
brand ; doch het hoofdgebouw ftond nog in des-
zelfs geheel; daarop rieden zijne veldheeren
hem, hetzelve door vuur te vernielen. Doch
titus antwoordde: „ Al wilden de Joden van
hunnen tempel tegen ons vechten, ik wil mij
toch niet, gelijk de foldaten, aan redelooze din-
gen wreken. Nimmer zal ik zulk een onverge-
lijkelijk gebouw verbranden."
Hij befloot derhalve het nog overige gedeel-
te van den tempel te fparen; doch toen de Jo'
den hieruit eenen uitval op de Romeinen deden,
wierp een Roraeinsch foldaat, in het midden
van het gevecht, eene brandende toorts door een
vender van een der tempelvertrekken, en wel-
dra ftond een gedeelte van het gebouw in brand.
titus ijlde terftond derwaarts om denzelven te
blusfchen; doch de woede der foldaten was te
groot, om zijne bevelen te verfiaan. Hij ging nog-
tans met zijne Veldheeren in het Heilige der Hei-
lige, redde- nog eenige kostbaarheden; doch
was verder bniten ftaat om te beletten, dat de
geheele Tempel verteerd werd. De kogel was
derhalve door de kerk; dat is: er was geen ver-
helpen aan.
met vragen komt men te rome.
Rome, eene der oudlle en voornaamHe lieden
Ider wereld, werd, 753 jaren voor Christus ge-
boor-