Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 4Ö )
terflaap ontwaakt. Roep dan zoolang Pafcha,
tot het eens komt, maar wees geduldig; God, de
God der natuur, geeft ons lente, zomer, herfst
en winter, alles op zijnen tijd.
3.
DE KOGEL IS DOOR DE KERK.
In de eerfie tijden van het Cristendom hadden
de Christenen eenen buitengewonen eerbied voor
kerkgebouwen, en zij geloofden, dat de Heili-
gen , waaraan zulk een gebouw was toegewijd,
zeer beleedigd waren, wanneer men hetzelve be-
fchadigde. Vandaar, dat in oorlogstijden de
kerken niet werden aangerand. Deed de vijand
het echter, dan gaf hij daardoor te kennen, dac
hij niets ontzag, ja zelfs niet het eerbiedwaar-
digfte. En dat is ook waarheid: want hij, die
het heilige niet fpaart, zal het ongewijde nog
minder verfchoonen.
Het bovengemelde fpreekwoord wil dan zeg-
gen : dat eene zaak, welke eene verkeerde wen-
ding genomen heeft, niet te herflellen is.
titus belegerde, 70 jaren na Christus ge-
boorte, Jeruzalem, en bood den aanvoerderen
der Joden onderfcheidene malen vergiffenis aan,
wanneer zij zich wilden onderwerpen. Doch de
ongevoelige Joden, die dagelijks eene ontelbare
menigte hunner medeburgers, door honger en
pest, zagen omkomen, wilden aan geen overge-
ven denken, titus veroverde dus allengs een
groot gedeelte der ftad.
Reeds