Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 40 )
ter, en bijzonder aan liet zeewater de Icracht toe-
kenden , om eenen mensch van zi]ne misdaden te
zuiveren. Gij zult zeker met mij gelooven, dat
het water dit vermogen niet bezit. Neen, onze
zonden worden door geen water gereinigd, pi-
latus, die jezus liet ter dood brengen, kon
als onregtvaardig regter, zijn misdrijf niet vergoe-
lijken, al waschte hij zijne handen met water,
onder het uitroepen der woorden : „Ik ben on-
,,fchuldig aan het bloed van dezen regtvaardi-
„gen; gij kunt toezien."
Wanneer iemand dan , zich aan fnoode bedrijven
ichuldig maakt, zegt men, dat hij zijne mis-
daad met al het water van de zee niet kan
afwasfchen.
Keizer NERO Ihk Rome in brand, vermoord-
de zijne moeder, vrouw, en zijnen leermeester,
nevens vele anderen, die zyne wreedheid niet kon-
den ontgaan.
jozef werd door zijne broeders verkocht, en
absalom ftond zijnen vader david, naar het le-
ven. En hoe vele misdaden zouden wy nog
kunnen opnoemen, waaraan de mensch zich, he-
laas! kan fchuldig maken, en die door al het wa-
ter van de zee niet af te wasfchen zijn.
Ue zee, met al haar peltelphiren.
Kan OQS van gruweldaln niet wasfchen.
Jeugdige Vrienden en Vriendinnen! Vermijdt
en vliedt alle zonden. Oefen u in deugdsbetrach-
ting; dan zult gij, in den echten zin des woords ,
een gelukkig mensch zijn.