Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 39 )
oorlog werd voortgezet. Hierbij voegden zich
binnenlandfche twisten, (waarbij de edele ge-
broeders DE WITT hun leven verloren,) zoodac
ons vaderland met twee vijanden, eenen uit- en
eenen inlandfchen, had te icampen.
Holland was intusfchen onder water gezet,
ten einde den vijand den ingang van de landzij-
de te beletten.
De Engelfchen bedreigden onze kusten. Zij
poogden, gedurende den vloed, op Texel te landen.
Eene buitengewone eb, die twaalf uren duurde ,
belette hun zulks; iets, waarin zij zeiven Gods
vinger erkenden. Toen eindelijk de vloed kwam ,
ging deze van zulk eenen hevigen ftorm verge-
zeld , dat vele hunner fchepen vernield werden ,
en de overige zich genoodzaakt vonden, naar de
Engelfche havens te ftevenen.
Hadden de Engelfchen toen Texel kunnen be-
reiken , had het water de Franfchen niet belet,
in Holland te komen, en eindelijk, had de
dapperheid der Groningers de Munjlerfche en
Keulfche legers niet op de vlugt gejaagd, het
ware toen met ons dierbaar Vaderland gedaan ge-
weest. Doch de Voorzienigheid was het vader-
land, ter goeder ure, nabij, en Nederland vi&ïd.
gered.
2.
hij zal dat met al het water. van
DE ZEE NIET AFWASSCHEN. I
Dit fpreekwoord is waarfchijnlijk afkomflig
van het gebruik der Heidenen, die aan het wa-
C 4 ter