Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 38 )
den dag begonnen te rekenen. Van daar nog de
fpreekvvijze bij avonduur, het<velk wil zeggen:
het gelukken eener onderneming op een goed en
gelukkig tijdftip.
Wanneer dan eene onderneming welgelukt, op
haren regten tijd gefchiedt en volbragt wordt,
zegt/men \hei gefchiedt of V is ter goeder ure.
Zoo werd ons dierbaar Vaderland dikwerf, ter
goeder ure, door den Albeftuurder, op eene bij-
zondere wijze gered.
Den 7 April 167a verklaarden Frankrijk en
Engeland ons, om beuzelachtige redenen, den
oorlog, waarbij zich ook de Bislchop van Mun-
fler en de Keurvorst van Keulen voegden. De
Franfchen kwamen met een leger van 100,000
(volgens anderen 170,000) man, op ons va-
derland af. WILLEM de III, die met een le-
ger van 22,000 man bij Arnhem lag, was te-
gen hunne overmagt niet heiland, en trok naar
Holland terug. Bi.nnen weinige weken waren de
Provinciën Gelderland en Utrecht, benevens
een gedeelte van Holland (en daaronder de He-
den Naarden, Woerden en Oudew'aterin de
handen der Franfchen gevallen. De Munfier-
fche en Keulfche legers namen intiisfchen Óver-
ysfel, Drenthe en een gedeelte van Groninger-
land in.
Verbeeld u eens welk eenen tijd van ellende voor
ons Vaderland!
In dezen nood zond men gezanten naar de
viiandelijke mogendheden, om over den vrede te
handelen 5 maar hunne eifchen waren zoo groot,
dat men die niet konde inwilligen, waarom de
oor-