Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 37 )
der Minderbroeders. Omtrent den jare 146a
predikte hij, te Amflcrdam en op andere plaat-
len van Holland, met zulk eene buitengewone
welfprekendheid, dat zijn naam tot een fpreek-
woord is geworden. Hij overleed, in den jare
1473, te Nymegen.
Het bovengemelde fpreekwoord wordt op de
zulken toegepast, die zoo overtuigend over eene
zaak kunnen fpreken, dat zij ons daardoor tot
hunne gevoelens medeflepen , en ons voor dezel-
ve winnen;
IV.
SPREEKWOORDEN,
GESPROTEN UIT HET
HEIDENDOM.
I.
'tis ter goeder ure.
Dit fpreekwoord is uit de wigchelarijen der
Heidenen ontleend. Gij weet dat dezen uit het
gebriesch der paarden, uit het eten, drinken en
uit de ligging van de ingewanden der offerdieren ,
het wel- of kwalijk gelukken eener belangrijke
onderneming afleidden. Dit deden ook onze voor-
ouders , en wel bijzonder tegen den avond, van
welken tijd zij, even als de Joden, het begin van
C 3 den