Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 36)
gekwten (♦)! Onder het geleide van 3,000 Span-
jaarden werd hij naar Gent gevoerd, van waar
hij, den 3 Julij 1668, naar Brusfel werd gebragt,
om den volgenden dag op het fchavot onthoofd
te worden. Zijne gemalin sabina, viel alva
te voet, fmekende om het leven van haren ge-
maal. De laaghartige fnoodaard gaf hierop
ten antwoord: Stel u geruit: uw gemaal zal
morgen uitgaan. Wie zoude hieruit niet opma-
ken , dat de Graaf zoude ontflagen worden ? Dit
was echter het geval niet. egmond ging uit
om het fchavot te betreden, en eindigde daar zijn
leven, in den ouderdom van 46 jaren. Ziine
laatfte woorden waren: Heere! in uwe handen
beveel ik mijnen geest!
egmond was een uitmuntend veldheer, op-
regt van hart, en een teeder vader voor zijne
kinderen. Was hij Keizer karel den V getrouw,
aan wiens hof hij als jongeling verkeerde, niet
minder was hij het aan filips. Hij verliet zich,
helaas! te veel op de beloften van het Spaanfche
hof, en viel als het flagtoffer van zijn vertrouwen,

hij kan spreken als brugman.
jan brugman, geboren te Kempen in het Aarts-
bisdom Keulen^ was een Monnik van de orde
der
Hij behaalde voor filips in het jaar iss7» bij St. Qjnn-
tin, en iu het volgende jaar, bij Grevelirgen, eene overwin-
ning op de Franfchen. Deze dapperheid van egmond was de
oorzaak, dat alva, die geenen mededinger in krijgskunde
wilde hebben, hem eenen verfcbrikkelijkca haat toedroeg.