Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 35)
de Prins op de verblinding van den Graaf af-
(luitten, riep ORANJE, onder het laatfte vaarwel,
mismoedig uit: Gij zult dc brug zijn, ivaar-
over de Spanjaarden in het land komen ^ en er
in zijnde, zullen zij dezelve afbreken.
Had EGMOND zich mede tegen de Spanjaar-
den verzet, zij hadden meer moeite gehad, om
in het land te komen. Hij deed dit niet, en
lag dus mede de brug.
Het bovengemelde fpreekwoord wil dus zeg-
gen: Hij heeft den "weg gebaand, en aanleiding
tot eene zaak gegeven.
De Prins had intusfchen maar al te zeer de
waarheid gefproken.
Toen ALVA met een leger den Nederlandfchen
bodem naderde, hoorde egmond, die ter zijner
verwelkoming was uitgetogen, hem zeggen: Zie-
daar dien grooten ketter l Welk zeggen reeds
genoeg kwaads aanduidde.
Den 9 September 1567 werd de Graaf bij
ferdinand, alva's zooh , ter maaltijd genoo-
digd. Zonder kwaad te vermoeden, maakte eg-
mond van deze uitnoodiging gebruik; toen de
maaltijd afgeloopen was, werd hij door fer-
dinand verzocht, eene partij met hem te fpe-
len, waarin de Graaf toeftemde. Hoe weinig
kon hij toen denken, dat de fnoode Spanjaard
hem, na het verlaten van het kasteel, zoo ver-
raderlijk zoude laten gevangen nemen. Dit ge-
fchiedde echter. Toen men bij de gevangenne-
ming ziin zwaard eischte, zeide hij: Het heeft
zich dikwerf en getrouw in 's Konings dienst
Ca