Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 38 )
werd hij weder in godgeleerde gefchillen gewik-
keld. Hij zette zich vervolgens in Gouda ne-
der, alwaar hij, den cp October 1590, (Herf.
Na dezen uitflap keeren wij tot het fpreek-
woord: dat zijn ze 7net die Wilhelmus bla-
ztn, terug.
Prins WILLEM de I zond eens, naar men
verhaalt, eenen verlpieder naar het Spaanfche
le^ier, die gevangen genomen, en naar de galg
geleid werd. Hij hoorde intusfchen ttmgSpaamch
volk op de trompet blazen. De Prins echter,
de gevangenneming van zijnen verfpieder verno-
men hebbende, zond eenige ruiters om hem te
verloslen. De Spanjaarden Tpeelden een Spaanseh
krigslied, hei welk den veifpieder deed zeggen:
dat zijn ze niet die wilhklmus blazen! De
ruiters des Siadhouders echter bliezen het Wil-
helmuslied, waardoor de verfpieder van blij.ifchap
opi'prong, zeggende: dat zijn ze, die Wilhel-
mus blazen! Toen vloden de Spanjaarden^
en de verfpieder kwam vrij.
NOG LEVEN DE GEUZEN.
In het jaar 1565, werd de Graaf van eg-
ïiOND naar Spanje gezonden , om over de vrijheid
van Godsdienst te handelen, filips riep zijne
priesters bi één om te hooren, wat zij van
deze vriiheid dachten? Deze gaven ten antwoord,
dnt Gods majesteit daardoor niet beleedigd
werd. Het antwoord van filips was: Dit is
de