Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
(So)
Wie dit vermaarde volkslied gemaakt heeft,
is niet vast te bepalen. Sommigen houden er
filips van marnix, Hctr Van St. Jldcgonde,
voor, terwijl anderen diuk volkert.'-zoon
koorniiert deszelfs maker noemen. Unverlchil-
]:g zoude het u zeker zijn , inJien gij alleen de
ramen dezer beide perfonen wist, en ik verhaal-
d-; II nieis van hunne gefchiedenis.
FILIPS VAN MARNIX wetd In den jare 1583,
te Brusfel, geboren, uit een aanzienlijk geflacht.
IS'a zich le Gemve in vele wetenfchappen geoe-
fend en van den Zmtfer calvinus de grondbe-
ginfelen der Kerkhervorming le hebben geleerd ,
ondetfteunde hij mede de pogingen, welke men in
het werk (lelde , cm deze groote zaak in ons Va-
derland tot ftand le biengen. Hy was de op-
fteller en onderteekenaar van het verbond der
IS'ederlandfche Edelen, hetwelk aan de Landvoog-
des werd overgegeven. Door de Spanjaarden
vervolgd, verliet hij eenigen tijd het Vatierland,
en was 'bij zijne terugkomst de beftendige en
getrouwe vriend van willem den 1, die zich al-
lijd van zijnen raad bediende.
Toen nu aldegonde weder in het Vaderland
was gekomen, had hij, in het jaar 1573, het
ongeluk van in de handen der Spanjaarden te
vallen, en bleef een jaar bij hen gevangen.
Zijn vriend. Prins willem de I. losie hem
echter uit de vijandelijke magt, en maak re hem ,
10 jaren later, Burgemeester van Antwerpen,
Deze ftad werd vervolgens, door de Spanjaar-
den zoodanig belegerd, dat aldegonde genood-
zaakt was dezelve over te geven. Hierdoor
ver-