Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
III.
't kan verkeeren! zegt bredero.
gerbra^?d adriaansz, bredero Werd, op
den i6 Maart 1585, le Amflerdam geboren,
alwaar hij ook, in den bloei zijns levens, op den
£3 Aiignsius i6i8, overleed. Hij was een voor-
naam dichter van zijnen tijd.
De toenmalige dichters hadden veelal de ge-
woonte om vóór hunne werken, die zij in het
licht gaven, niet hunnen naam, maar eene fpreuk
te plaaii'en, bij weike de dichters, indien zij
einige vermaardheid hadden, zoo wel bekend wa-
ren, als bi) hunnen eigenen naam. Zoo had ook
BRRDKRO een fpieekwoord, te weten: ^t Kan
verkeeren. Hiermede wilde hij zeggen, dat alle
dingen in de wereld aan veranderingen onder-
worpen ziin. Hoe dikwerf verandert voorfpoed
in tegenfpoed , en wederkeerig, legenfpoed in
voorlpoed. Denk aan de gefchiedenis van jo-
zef , jf)B, en Koning david , en gij zult de
waarheid van dit fpreekwoord bevestigd vinden;
maar denk hierbij tevens, dat er nieis gebeurt,
zonder den wil van God; en dat alles, wat ons
overkomt, toe ons welzijn moet verürekken,
6.
dat zijn ze niet , die wilhelmus blazen.
Mogelijk zult gij het oude vaderlandfche lied:
Wilhelmus van Nasfawwcn wel kennen; gij zult
het ten mialle wel hebben hooren ziiigea.
Wie