Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 27 )
van brood, met raapzaadkoeken moest voedeti.
Toen MAXiMiLiAAN zag, dat de opbrengst
van het Ruitergeld tegenftand vond , en hij de in-
woners daartoe met geweld van wapenen wdde
dwingen, (tonden de tegenwoordige Noord- Hol-
landers, in dien tijd Kenntmers en H^estvriezen
genoemd op. Deze opltand begon op het platte
land, en floeg vervolgens ook tot de (leden over.
_ Het Kaas- en Broodvolk (zoo heette men de opftan-
'delingen) liep overal rond om eenen aanhang te
krijgen, roepende: „Wij kunnen niet meer op-
j,brengen, en vechten ons liever dood, dan dat
„wij van honger flerven." Zij hadden vaandels,
waarin Brood en Kaas gefchiiderd ftond, en
zeiden, dat zij alleen de wapenen hadden op-
gevat om dit te behouden.
Eindelijk werd albrecht van Sakfen. met zij-
ne ünitCche foldaten op het Kaas- en- Broodvolk
afgezonden, en dwong de muitelingen tot onder-
werping. Zij zagen weldra, dat zij tegen dit
krijgsvolk niet beltand waren , en daarom baden zij
om vergiffenis, die hun dan ook verleend werd,
ten koste van geldboeten en verfcheidene voor-
regten der fteden.
Dit fpreekwoord wil dus zegjen: Hij zal zijn
regt of ingebeeld regt wel verdedigen.
goed rond, goed zeeüvvsch.
Gij weet waar Zeeland ligt. De Zeeuwen heb-
ben altyd den naam gehad, dat zij ronde waar-
heid