Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
( =6)
onderfcheidinasreeken, Graawwe tnutfen droegen.
De Margarectsgezinden noemden zich Hoekfchen,
omdat de Kabdjaauw met een Hoek gevangen
wordt, en waren aan het dragen hunner roode
inuifen kenbaar. De partij, die in de gevechten,
welke gedurig voorvielen, de overhand behield,
fneed de onderliggende, den bol uit de muts,
heiw^k men den lever uitfnijden noemde.
s.
hij zal zijn kaas en brood niet
laten newen.
De twisten tusfchen de Hoekfchen en Kabel-
jaawwfchen waren nog niet gedempt, toen, in
den jare 1490, een andere binnenlandfche oor-
log in ons Vaderland uitbarstte, bekend onder
den naam van Kaas- en Broodfpcl.
Keizer riaximiliaan, die voor ziinen zoon,
TiLivsden tweeden, bügenaamdfchoone^tn voor
zijnen kleinzoon . karel den vijfden , deze gewes-
ten beltuurde, had tot het voeren zijner oorlogpn
met Frankrijk, eene belasting ingevoerd, bekend
onder den naam van Rtdtergeld. Deze belas-
ting , die met onverbiddelijke gedrengheid werd
geheven , konde door de ingezetenen niet wor-
den betaald; ten eerfte, omdat maximiliaan de
waarde van de munt in eens zoo aanmerkelijk had
verlaagd , dat b. v. d Goudgulden, die voor en met
de onlusten 64 Stuivers deed, thans niet meer dan
17 gold ; en ten tweede, omdat een mislukte oogst,
veroorzaakt door zwaren regen , zulk een alge-
meen gebrek veroorzaakte, dat men zich , in plaats
van